2017 Rugsėjo 26d, Antradienis
 • 08:00Programa
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 08:35"Sveikinimų koncertas". Muzikinė laida.(k.)
 • 09:05"Reakcija". Situacijų laida. (457)
 • 09:15"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (3)(k.)
 • 09:45 „Nidos plenerų potėpiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 10:15"Vyrų šešėlyje.Joana Pavalkytė - Griniuvienė". Pažintinė laida. (19)(k.)
 • 10:45"Etnos". Pažintinė laida. (28)(k.)
 • 11:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 11:25"Ekstremalus sportas". Ekstremalaus sporto programa. (12)(k.)
 • 11:50"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 12:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 12:20"Tarp mūzos ir cenzūros. Kazio Morkūno vitražų simfonijos". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 12:50"Pėdsakai veda į Lietuvą. Rugenio sala - senoji pagonių žemė". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 13:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 13:30"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 13:50"Lietuvos dvarai. Dvarai po 1990-ųjų". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 14:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:30 "Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(4)(k.)
 • 15:00"Gyvoji Sūduvos istorija. Sudargas". Pažintinė laida. (21)(k.)
 • 15:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:40"Geroji naujiena". Pažintinė laida. (27)(k.)
 • 16:10"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 16:40Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 16:50"Anądien Šiauliuose". Pažintinė laida. (23)(k.)
 • 17:20"Sėkmės istorijos. Vidas Mekionis". Pokalbių laida. (5)(k.)
 • 17:50Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 18:00"Nežinoma Čekijos Lietuva. Jonas Basanavičius ir Praha". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 18:30 "Infostudija". Informacinė laida.
 • 18:50Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 19:00"Sportorama". Sporto įvykių apžvalga. (17)
 • 19:15"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną.
 • 19:30"Kalba gimtoji lūposna įdėta. Aukštaitiška pakruojiečių tarmė". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 20:00„Žmogus ir gyvūnas“. Pažintinė laida.(245)(k.)
 • 20:30"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (105)(k.)
 • 20:50Rubrika "Gamta gydo"
 • 21:00"Infostudija". Informacinė laida.
 • 21:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:30"Klausiame Juzefos šimtametės...". Dokumentinis filmas.(k.)
 • 22:00"Reakcija". Situacijų laida (458)
 • 22:15"Žemaičių vyskupystė.Sovietmečio išbandymai". Pažintinė laida.(4)(k.)
 • 22:45Rubrika "Specialusis reportažas " (91)
 • 22:55"Infostudija". Informacinė laida.
 • 23:15Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
2017.09.26 Antradienis